กาลวิน โรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บนานาชาติ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2519 (ปี ค.ศ.1976) ที่กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย โดย อาจารย์ทัชฐนีย์ ศิริเยี่ยม ซึ่งเป็นสาขาแห่งแรกของสถาบันแฟชั่นนานาชาติ แกร์-ลาวีญน์
(GUERRE –LAVIGNE) หรือ เอส มอด แกร์-ลาวีญน์ (ESMOD GUERRE –LAVIGNE), ปารีส ซึ่งเป็น
โรงเรียนแฟชั่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศฝรั่งเศส
เมื่อปี ค.ศ.1841, อเล็กซิส ลาวิญน์ ช่างฉลองพระองค์ผู้ประดิษฐ์สูท “อมาโซนีย์” (Amazonier) ถวายแด่จักรพรรดิ์
พระเจ้านโปเลียนที่ 3 (Emperor Napoleon the 3rd) และเป็นช่างฉลองพระองค์จักรพรรดินี พระนางโอเชนี
(Empress Eugénie) ในพระเจ้านโปเลียนที่ 3 และเป็นผู้ประดิษฐ์หุ่นลองเสื้อ (Couture Mannequin) และ
สายวัดตัว (Measuring Tape) แบบอ่อนนุ่มในปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนแฟชั่น แกร์-ลาวีญน์
(Guerre-Lavigne) และภายหลังปรับชื่อเป็น เอสมอด แกร์-ลาวีญน์ (ESMOD Guerre – Lavigne) และ เอสมอด
อินเตอร์เนชั่นแนล ในที่สุด (ESMOD International) เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ช่างเสื้อรุ่นหลัง มองสิเออร์ลาวีญน์
ได้พัฒนาหลักสูตรโดยบรรจุเนื้อหาและเคล็ดลับของช่างเสื้อผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ใช้กันมาจวบจนถึงปัจจุบัน
ระหว่างปี ค.ศ.1970-1990, ซึ่งเป็นยุคเสื้อผ้าสำเร็จรูปแบบหรูหรา ได้กำเนิดนักออกแบบหัวคิดสร้างสรรค์
‘creative designers’, มากมาย จึงได้เปิดรับนักเรียนต่างชาติและขยายกิจการไปยังต่างประเทศ และนี่คือ
จุดกำเนิดของโรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บนานาชาติ กาลวิน ประเทศไทย
 
 
 
พิธีเปิดโรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บนานาชาติ กาลวิน, กรุงเทพ สาขาประเทศไทย ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการ
ทั้งสองของสถาบัน ESMOD Guerre – Lavigne จากกรุง Paris Madame Paule Douarinou,
ผู้อำนวยการบริหาร และ Madame Annette Goldstein, ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กาลวิน จึงถือกำเนิดเป็น
สถาบันแฟชั่นสาขาแห่งแรกของสถาบัน ESMOD Guerre – Lavigne, ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเป็นสาขา
แห่งแรกในทวีปเอเชีย ภายใต้การกำกับดูแลของ อาจารย์ทัชฐนีย์ ศิริเยี่ยม
อาจารย์ทัชฐนีย์ ศิริเยี่ยม ถือเป็นนักเรียนชาวเอเชียคนแรก ที่ได้รับประกาศนียบัตรสูงสุดในระดับครูผู้สอน ของ สถาบัน ESMOD Guerre – Lavigne คือ
Diplôme de Professeur จากผลงานการคิดค้นและประดิษฐ์วิธีการสร้างแพทเทอร์นให้แขนเป้า (Kimonos) ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบแขน ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนให้สามารถ
สวมใส่และยกแขนขึ้น-ลงได้อย่างสะดวกสบาย จนทำให้ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ผู้สอน ณ สถาบัน ESMOD Guerre – Lavigne สำนักงานใหญ่ กรุง Paris โดยทั่วไปแล้ว
ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 3 ปีของสถาบัน ESMOD Guerre – Lavigne, Paris จะได้รับ “Certificate” (“Certificat”) หรือ ประกาศนียบัตร
 
โรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บนานาชาติ กาลวิน สาขาจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้รับการอนุมัติหลักสูตร
และให้จัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย โดยเปิดการสอนหลักสูตรออกแบบแฟชั่น
(Fashion Design) และ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า (Dress-Making) ด้วยหลักสูตรต้นแบบเฉพาะ (Unique and Original)
ของ ประเทศฝรั่งเศส

กว่า 22 ปี ที่สถาบัน กาลวิน ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบัน ESMOD, Paris โดยทุกๆปี จะได้เชิญอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ
2-3 ท่าน มาให้การอบรมฝึกฝนคณาจารย์ชาวไทย พร้อมทั้งทำการสอบวัดผลมาตรฐานของนักเรียน สาขาประเทศไทย
เป็นประจำทุกปี ก่อนที่สถาบัน ESMOD, Paris จะถูกขาย และเปลี่ยนเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ กาลวิน ยังได้เชิญดีไซเนอร์และช่างเสื้อ
ผู้เชี่ยวชาญจากห้องเสื้อชั้นนำของ Paris มาทำการสอน
และอบรมแก่คณะครูและนักเรียนของกาลวินในแต่ละปี

กาลวิน ได้ ยกเลิก ระบบสาขาหลังจากที่ สถาบัน
ESMOD ได้ขายกิจการให้ชาวต่างชาติไป เพื่อเปิดกว้าง
สู่การมีอิสระในการรับข้อมูลความรู้ เทคนิคการออกแบบ
แฟชั่น การสร้างแพทเทอร์น
และ การตัดเย็บจากนานาประเทศแฟชั่นโลก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ อย่างละเอียดลึกซึ้ง และมีความ
เป็นสากลมากยิ่งขึ้น จากนั้น กาลวิน ได้พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เหมาะกับ
ความต้องการ ของผู้เรียนแต่ละราย (Academic flexibility) เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลลัพธ์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคต
กาลวิน ได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในด้านการเรียนการสอน ทั้งหลักสูตรออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า (Dressmaking)
ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และความเอาใจใส่ในการเรียนการสอน อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นกันเอง กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ด้วยหลักสูตรที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างรวดเร็ว และสำเร็จทุกหลักสูตร ตามระยะเวลาที่ปรารถนา ซึ่งผู้เรียนจะสามารถผสมผสานความรู้
ที่ได้เรียนในชั้นเรียน กับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิตผลงานแฟชั่นที่ใฝ่ฝันได้อย่างมั่นใจ พร้อมก้าวสู่การเป็นดีไซเนอร์ และช่างเสื้อมืออาชีพต่อไป
เมื่อผู้เรียน ได้เรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านแล้ว จะได้รับ “ประกาศนียบัตร” ในความรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนออกไปประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ ในทุกๆปี, สถาบันฯ กาลวิน ยังได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สอนกว่า 30 ปี ใน Paris และมีประสบการณ์ทำงาน
กับ ห้องเสื้อชั้นนำระดับโลกมาทำการอบรม และทำการสอบวัดผลศิษย์ของ กาลวิน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทั้งหลักสูตร
ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design), หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า (Dressmaking), หลักสูตรมูลาจ (Moulage), หลักสูตรเสื้อสำเร็จรูป (Ready to Wear)
 
Alex from Canada Zona from Bangaladesh Mark from Thailand Tommy from Myanmar
และนี่ คือเหตุผลที่ทำให้ สถาบันฯ กาลวิน เป็นโรงเรียนสอนการออกแบบและการตัดเย็บชั้นนำของประเทศไทย จนทำให้มีผู้สมัครเข้าเรียน
จากนานาประเทศทั่วโลก โดยได้ผลิตดีไซเนอร์ – ช่างเสื้อคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
20 Scholarship Students from Nigeria Anta from Senegal Claire from France, Yeo Kee Chong from Singapore,
สุภาภรณ์ ปัญญาวราภรณ์
 
 
37 ปี ในการสอนด้านการออกแบบแฟชั่น, ตัดเย็บเสื้อผ้า, มูลาจ
ที่สถาบัน ESMOD Guerre – Lavigne & ESMOD International
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเป็นผู้ทำการ สอบวัดผลนักเรียน
นักศึกษา สถาบัน,โรงเรียน และวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึง
กาลวิน กรุงเทพฯ ด้วย

อาจารย์ นิลส์ คริสเตียน ยังได้ทำงานเป็น นักออกแบบอิสระ
(Freelance) ให้กับห้องเสื้อชั้นนำมากมายในปารีส อาทิ
Pierre Cardin, Chanel, Guy Laroche, Yves Saint
Laurent, Mc. Douglas etc.


“ข้าพเจ้ารู้สึกประหลาดใจทุกครั้ง และคิดว่า นักเรียนของกาลวิน มีระดับความสามารถ
ที่สูงมากในการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design), การตัดเย็บเสื้อผ้า (Dressmaking),
การสร้างแพทเทอร์น (Patternmaking) และการตัดเย็บด้วยวิธีทำงานบนหุ่น (Moulage),
การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (Prêt À Porter) ได้อย่างดีมากๆ ต้องขอบคุณ ครู อาจารย์
ของ กาลวิน ซึ่งมากประสบการณ์กว่า 20 ปี ทุกคน และได้ทำงาน มาตั้งแต่
เมื่อครั้ง กาลวิน ยังอยู่ในกลุ่มสาขา ESMOD, Paris”

“ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า สถาบันแฟชั่นนานาชาติ กาลวิน เป็นโรงเรียนแฟชั่น
ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทีเดียว ! ”
 
มือถือ. : 081-737-1699, 087-006-3539, 082-701-7922
โทรศัพท์. : 02-040-4134 , 097-091-2402
อีเมล์ : kalawin@kalawinfashion.com, kalawinfashion@hotmail.com
Line ID : Kalawin International
Facebook : Kalawin International Fashion School
Website : kalawinfashion.com
© Copyright kalawinfashion.com All Rights Reserved.
Designed by Nattanan V.