ออกแบบแฟชั่น
Fashion Design / Dessinateur de Mode
 
 
( 5 วัน, 1 - 5 เดือน หรือ 30 - 300 ชั่วโมง )
 
การเดินแบบ & พัฒนาบุคลิกภาพ
Modeling & Personal Development
 
 
( 1 - 20 วัน หรือ 3 - 60 ชั่วโมง )
 
ตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อใส่เองตามแบบที่ต้องการ
Creating Your Own Fashion or
Making The Dress You Desire
 
( 1 สัปดาห์ - 1 เดือน หรือ 30 - 120 ชั่วโมง )
 
ตัดเย็บเสื้อผ้าแต่ละประเภท
Special Intensive Dressmaking
ชุดกลางวัน (Daywear), ชุดราตรี & วิวาห์ (Evening
and Wedding Dresses), ชุดสูทสุภาพสตรีและการตัดเย็บ
เสื้อผ้าสุภาพบุรุษ (Men’s & Women’s Suit Jackets /
Pants (Tailoring)), ชุดไทยและการปักตกแต่ง
(National Costumes and Beading)
 
( 2 - 3 เดือน หรือ 240 - 360 ชั่วโมง / หลักสูตร,
และ เต็มหลักสูตร 7 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง )
 
การตัดเย็บเสื้อผ้าแบบมาตรฐานยุโรปชั้นสูง
High-Fashion Standard /
Haute Couture de Paris
 
(1 - 2 เดือน หรือ 120 - 240 ชั่วโมง และ เต็มหลักสูตร
7 เดือน หรือ 840 ชั่วโมง เทียบเท่า 3 ปี ที่ฝรั่งเศส )
 
การตัดเย็บเสื้อผ้าบนหุ่นแบบมูลาจ
Dressmaking on Mannequin &
Draping / Moulage
 
( 3 เดือน หรือ 360 ชั่วโมง )
 
 
การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป
Ready To Wear / Prêt Á Porter
 
 
( 3 เดือน หรือ 360 ชั่วโมง )
 
การเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง
High Fashion Sewing
 
 
( 1 เดือน หรือ 120 ชั่วโมง )
 
การสร้างแพทเทอร์น สำหรับช่างเสื้อ 5 วัน
5-Day Professional Patterning
for Dressmakers
 
( 5 วัน หรือ 30 ชั่วโมง หรือ วันเสาร์ 5 เสาร์ )
 
 
มือถือ. : 081-737-1699, 087-006-3539, 082-701-7922
โทรศัพท์. : 02-040-4134 , 097-091-2402
อีเมล์ : kalawin@kalawinfashion.com, kalawinfashion@hotmail.com
Line ID : Kalawin International
Facebook : Kalawin International Fashion School
Website : kalawinfashion.com
© Copyright kalawinfashion.com All Rights Reserved.
Designed by Nattanan V.