การสมัครเรียนที่กาลวิน กรุณาแนบสิ่งต่อไปนี้ :
1. ใบสมัครเข้าเรียนที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (Application Form)
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาพาสปอร์ต (ID. Card / Passport)
3. รูปถ่าย 1 ½ - 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป / หลักสูตร (Photos)
 
พร้อมโอนเงินค่าเรียนไปยังบัญชีธนาคารของ กาลวิน :
ชื่อบัญชี : กาลวิน
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี : 030 – 1 – 20837 – 9
ชื่อธนาคาร : กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  สาขา ราชเทวี
รหัสการโอน : K R T H T H B K (สำหรับต่างประเทศ)
 
หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งสำเนาการโอนกลับมาที่อีเมล์
อีเมล์ : kalawinfashion@hotmail.com or kalawinschool@yahoo.co.th
 
KALAWIN
RAJTHEVEE TOWER 12th Floor
TEMPORARY CLASS ROOM
 
 
KALAWIN
NEW BUILDING
 
KALAWIN Building 1 & 2 (1976 – 2015)
 
การยื่นขอ ED VISA สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
ภายหลังจากที่ทาง กาลวิน ได้รับการชำระค่าเรียนแล้ว จะจัดเตรียมเอกสารแก่ผู้สมัครเข้าเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่า สำหรับการเดินทาง
ทางเข้ามาศึกษาในประเทศไทย หรือ
Education Visa (ED Visa) เพื่อได้สิทธิการพำนักในประเทศไทยจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
สำคัญ :
หากเดินทางมาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว จะได้รับอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย 1-3 เดือน จากนั้นผู้เรียนจะต้องเดินทาง
ออกนอกประเทศเพื่อขอวีซ่าใหม่ ควรขอเป็นวีซ่าประเภทเข้า-ออกได้หลายครั้ง (Multiple Entry)
สำหรับผู้ที่มีความจำเป็น จะต้องเดินทาง เข้า-ออก นอกประเทศไทยในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่
สถานที่พัก / อพาร์ทเม้นต์
- สถาบันฯ จะช่วยจัดหาอพาร์ทเม้นต์ที่ตั้งอยู่ในระยะทาง
  ที่สามารถเดินมาเรียนได้
- อัตราค่าเช่าที่พักโดยประมาณ 6,500 – 12,000 บาทต่อเดือน
- ห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักคู่ (ตามต้องการ)
 
มือถือ. : 081-737-1699, 087-006-3539, 082-701-7922
โทรศัพท์. : 02-040-4134 , 097-091-2402
อีเมล์ : kalawin@kalawinfashion.com, kalawinfashion@hotmail.com
Line ID : Kalawin International
Facebook : Kalawin International Fashion School
Website : kalawinfashion.com
© Copyright kalawinfashion.com All Rights Reserved.
Designed by Nattanan V.